Eigen bedrijf starten via outplacement

U kunt met uw werkgever  of mobiliteitscentrum een outplacementtraject afspreken voor zelfstandig ondernemen.

Het outplacementtraject wordt ingedeeld in fasen

Eerste fase:  Wij ruimen veel tijd in voor de haalbaarheidstoets. Omdat een outplacement traject veelal  niet alleen gaat om het vinden van nieuw werk maar ook de verwerking van alles  dat tot dit traject heeft geleidt

In een dergelijke situatie kan het lastig zijn om goede keuzes te maken. Wij geven in ons advies duidelijk aan wat de consequenties zijn als u kiest voor zelfstandig ondernemerschap.

De tweede stap is de voorbereiding op het ondernemerschap. Het ondernemingsplan is een basis voor verdere stappen.

Om goed beslagen ten ijs te komen kunt u cursussen en trainingen volgen en krijgt u uiteraard persoonlijk advies.

De derde fase start u daadwerkelijk met uw bedrijf en kunnen wij dienen als uw klankbord

Ook onze oud cursisten, die in hetzelfde schuitje hebben gezeten,  zijn in deze fase van groot belang:  zij willen u laten delen over hun  valkuilen en ervaringen.   Graag brengen wij u met hen in contact.