Wilt u voor uzelf beginnen met een WW-uitkering?

Vanaf 1 januari 2019 ook traject Werk Fit en Naar Werk mogelijk voor WW gerechtigden. (  Indien WIA<35%  of na een jaar ZW<35%) 

STOA biedt:

  • advies en ondersteuning ondernemingsplan
  • deskundigheid UWV regels
  • kennis ondernemerschap
  • praktische cursussen

Veel mensen met een WW-uitkering besluiten om de stap naar zelfstandigheid te maken.  Voor sommigen is dit het moment  om langgekoesterde plannen te realiseren.  Voor anderen is de aanleiding dat solliciteren  niets oplevert en maar voor de meesten geldt dat ondernemen meer kans geeft op een inkomen.

Als u een WW – uitkering heeft mag u zonder toestemming niet als ondernemer aan de slag.  Hiervoor moet u toestemming vragen. U krijgt dan 6 weken de tijd om uw plannen te onderzoeken en een ondernemingsplan op te stellen. Als uw plannen positief worden beoordeeld kunt u gebruik maken van een startperiode van 26 weken. In deze periode mag u als ondernemer opereren, uw uitkering wordt gekort met 29%. Uw inkomsten worden dan niet gekort.

Ook kunt u als part-time ondernemer beginnen: u krijgt dan te maken met een definitieve urenvermindering.

Er zijn veel ongeschreven en soms onbegrepen regels als u met een WW-uitkering als zelfstandige wilt beginnen.  STOA kan u bijstaan in de voorbereiding van uw aanvraag voor deze regeling(en).

Ook bij andere vragen rondom de start van uw activiteiten kan STOA u helpen met individueel advies, zoals bij de uitwerking van uw ondernemingsplan en uiteraard bij een mogelijke financieringsaanvraag.

Onze cursussen zijn praktisch en leerzaam en goed voor uw netwerk.

De regering heeft besloten dat WW gerechtigden zelf de kosten moeten betalen voor een begeleiding richting ondernemerschap. Investeer daarom nu in uzelf. Alle kosten die u maakt ter voorbereiding zijn fiscaal aftrekbaar.