Eigen bedrijf starten via outplacement

U kunt met uw werkgever of mobiliteitscentrum een outplacementtraject afspreken voor zelfstandig ondernemen.

Het outplacementtraject is ingedeeld in 3 fasen:

  1. Omdat een outplacementtraject veelal niet alleen gaat om het vinden van nieuw werk maar ook de verwerking van alles dat tot dit traject heeft geleid.
    In een dergelijke situatie kan het lastig zijn om goede keuzes te maken. Wij geven in ons advies duidelijk aan wat de consequenties zijn als u kiest voor zelfstandig ondernemerschap.
  2. De tweede stap is de voorbereiding op het ondernemerschap. Het ondernemingsplan is een basis voor verdere stappen. Wij ruimen veel tijd in voor de haalbaarheidstoets.
    Om goed beslagen ten ijs te komen kunt u cursussen en trainingen bij STOA volgen en u krijgt uiteraard persoonlijk advies.
  3. In deze fase start u daadwerkelijk met uw bedrijf en kunnen wij dienen als uw klankbord.
    Ook onze oud-cursisten, die in hetzelfde schuitje hebben gezeten, zijn in deze fase van groot belang: zij vertellen over hun valkuilen en ervaringen. Graag brengen wij u met hen in contact.