Op weg naar financiering van uw plan

STOA kan dienen als uw routeplanner. Regelmatig zien wij ondernemers, met kansrijke plannen, die geen toegang tot financiering krijgen omdat het ondernemingsplan onvoldoende is.

Uw financieringsaanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld op uw ondernemingsplan. Kredietverleners gaan kritisch te werk. Veel aanvragen worden niet in behandeling genomen of leiden tot een negatieve beoordeling. Bij Qredits wordt maar een kwart van de aanvragen in behandeling genomen. Bij banken ligt dit zelfs nog lager.

Het schrijven van een ondernemingsplan wordt voor u aanzienlijk vereenvoudigd door verschillende voorbeeldplannen, waarmee het zelf invullen goed te doen is.

Onze ervaring is echter ook dat kredietverleners geen vertrouwen hebben in het plan door het ontbreken van relevante informatie, omdat hier niet nadrukkelijk naar gevraagd is in het voorbeeldplan. STOA kan u helpen uw ondernemingsplan te vervolmaken!

Wij bieden u:

  • Een realistische inschatting vooraf. Zien wij obstakels, problemen of gewoon niet haalbare plannen dan maken wij u dat bijtijds duidelijk
  • Kennis over financieringsmogelijkheden, de eisen en verwachtingen van kredietverschaffers
  • Goede contacten met Qredits, banken en andere financiers
  • Een persoonlijke benadering, met oog voor de verbinding tussen onderneming, persoon en plan
  • Grotere kans op succes, 80% van onze klanten krijgt ook daadwerkelijk een financiering

De diensten van STOA

Een haalbaarheidsadvies vooraf

Dit advies geeft u inzicht in de haalbaarheid van uw plannen en welke stappen u moet nemen om uw plannen te realiseren.

Advies en ondersteuning bij de uitwerking van uw plannen

Mocht u meer ondersteuning nodig hebben, dan kunnen wij u daar waar nodig intensiever helpen met het schrijven van uw ondernemingsplan.

Cursus Ondernemingsplan

Voor wie zich breder wil voorbereiden op het ondernemerschap bieden wij de cursus Ondernemingsplan aan. Behalve het ondernemingsplan leert u over vele andere belangrijke facetten van ondernemerschap, maakt u kennis met ervaren ondernemers en ontmoet u collega-ondernemers.

Een laatste check van uw ondernemingsplan

Als u een krediet wilt aanvragen of als uw aanvraag in eerste instantie is afgewezen, bieden wij de mogelijkheid uw plannen laten te toetsen op persoon, markt, strategie, financien en organisatie.

Deze check houdt in:

  • Dat wij uw plannen grondig lezen
  • Dat wij een persoonlijk gesprek met u voeren, over de vragen die wij in eerste instantie over het plan hebben
  • Dat wij aangeven welke aanvullingen, extra informatie, omschrijvingen nodig zijn
  • Dat wij de puntjes op de i zetten tot het plan naar onze mening goed is
  • Dat afgesloten wordt met nuttige tips en adviezen voor uw financieringsaanvraag

Toelichting kredietmogelijkheden

Qredits microkrediet

Speciaal gericht op bedrijfsleningen tot € 250.000,- . Voor veel startende ondernemers is Qredits zelfs de enige kans op externe financiering.  Qredits onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht van de beoordelaar  en bovendien kijken zij naar de toekomst en minder naar uw verleden.  U krijgt  daarmee een extra mogelijkheid om uw plan succesvol te verdedigen.

Gemeentekrediet en Gemeentelijke Garantiefondsen

U kunt via uw gemeente een kredietfaciliteit (BBZ) aanvragen. Sommige gemeenten hebben daarnaast ook een garantiefonds.  Deelname is echter gebonden aan vele voorwaarden en het maximum te lenen bedrag ligt vaak rond de euro 35.000,- . Naast een lening kunt u ook een aanvraag doen voor inkomensondersteuning.

Banken

De bank is in de regel een prima kredietverschaffer. Een eigen vermogen van 25% is echter vereist.

Afgelopen jaren zijn banken zeer terughoudend geweest met het verstrekken van kredieten aan starters. Sinds kort staan ze hier wel weer voor open. STOA heeft een goede reputatie bij  de drie grootbanken: RABO, ABNAMRO en ING

UWV

Onder strikte voorwaarden is het ook mogelijk om een starterskrediet te verkrijgen van het UWV.

Familie / vrienden

Onderhandse leningen en durfkapitaal regelingen zijn zeker de moeite van het onderzoeken waard.  Denk ook aan varianten in de vorm van schenkingen of  nalatenschappen.

Crowd Funding

Deze vorm van kredietverlening geeft ook nieuwe kansen en uitbreidingsmogelijkheden. Om de gunst van de investeerders te winnen is bij crowdfunding een duidelijk en sympathiek doel vaak belangrijk. Een goed plan blijft ook hier een noodzakelijke voorwaarde.

Alternatieven

Graag bespreken we de mogelijke alternatieven of deelnemingen cq partnerschappen.  STOA heeft goede contacten met privé-investeerders die op aanbeveling van STOA bereid zijn om leningen te verstrekken.