Groeien met je bedrijf

Inhoud cursus

“Mijn onderneming “staat” ; hoe nu verder?”

De eerste jaren van een onderneming zijn vaak het spannendst.
De belangrijkste vragen zijn dan:
“Is er markt voor mijn product of dienst?”
“Kan ik met mijn onderneming in mijn levensonderhoud voorzien?”
“Ben ik wel genoeg ondernemer?”

Als na één of enkele jaren de antwoorden op die vragen bevestigend zijn,
komen de volgende vragen aan de orde:
“Passen mijn ambities bij de gerealiseerde resultaten?”
“Hoe behoud ik de juiste “work-life balance”?
“Hoe voorkom ik dat ik meer regelaar en manager dan ondernemer word”
“Hoe kan ik verder groeien?”

Het komt regelmatig voor dat de energie na enkele jaren afneemt door de vele dagelijkse beslommeringen, de regelgeving en de administratieve lasten.

Lesstof

In 3 dagdelen worden tal van handvaten gegeven om de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen.

Dagdeel 1
We inventariseren gezamenlijk de problemen en uitdagingen waar de deelnemers voor staan.
Die lopen uiteraard uiteen, maar ze kunnen, op grond van diverse onderzoeken, goed worden gecategoriseerd.
Natuurlijk, iedere ondernemer en iedere onderneming is uniek, maar gelukkig zijn de vragen en problemen dat zelden.

Voorbeelden:
De financiële administratie vraagt teveel energie.
De financiering van de groei blijkt moeilijk.
Problemen met personeel
Keuze voor de juiste markten; hoe ontworstel ik mij aan concurrentie op prijs?

De deelnemers nemen actief deel in het proces van het zoeken naar oplossingen en worden daarbij geholpen door een consultant die honderden ondernemers heeft geadviseerd in diverse fasen van ontwikkeling.

Aan het eind van de eerste workshop gaan de deelnemers naar huis met een
opdracht die aanzet tot nadenken over hun wensen en ambities.

Dagdeel 2
In dit cursusdeel komen diverse marketingstrategieën aan bod, bespreken we de consequenties van de verschillende keuzes, de mogelijkheden en onmogelijkheden van groei.
We behandelen de uitkomsten van de opdracht uit de eerste sessie en de deelnemers wordt gevraagd om mee te denken over de vraagstukken waar
hun mede-ondernemers mee te maken hebben.

We gaan aan de slag met vragen als:
1. Waar liggen mijn prioriteiten?
2. Wie zijn mijn ideale cliënten en hoe focus ik mij daar op?
3. Hoe maak ik meer kans om mijn voornemens tot uitvoering te brengen?
De deelnemers krijgen de opdracht mee om bondig samen te vatten waar zij
over 1 en 2 jaar willen staan met hun onderneming.
Dit, aan de hand van een aantal inspirerende vragen.

Dagdeel 3
We werken gezamenlijk uit wat elk van de deelnemers nodig heeft om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.
Hoe voorkom je dat je terugvalt in oude gewoontes, dat de routine en problemen van alle dag het ondernemerschap (en dus de groei van je
onderneming) frustreren?

Doelgroep
Iedereen die een bedrijf heeft en een nieuwe blik op het bedrijf goed kan gebruiken.

Niveau
Basis kennis van het Nederlands.

Lengte
Drie dagdelen in drie weken.

Doelstelling
Na afronding van de 3 lesdagen heeft iedere deelnemer een concreet doel voor ogen en kan zij/hij met meer zelfvertrouwen werken aan de volgende
fase van haar/zijn onderneming.

Deelnemer
Pas gestarte ondernemers en gevestigde ondernemers.

Studie belasting
Drie dagdelen workshop en een dagdeel huiswerk: de eigen situatie hand van de behandelde lesstof in les 1. Deze wordt in les 2 en les 3 verder geoptimaliseerd. Na afloop zijn er persoonlijke sessies mogelijk i.o.o. met ervaren adviseur.

Aanvangsniveau
Basis onderwijs

Aan te schaffen studie materiaal

Cursus materiaal inbegrepen U ontvangt het boek: “”Groeien met je bedrijf”” door Marjan Heemskerk 
Praktische informatie

Duur: drie dagdelen
Locatie: STOA
Max aantal deelnemers: 5
Docent: Drs. B.C.M. (Bernard) Smit RA
Investering: € 450,- (excl. 21% btw)

Aanmelden

Startdatum Aanmelden
15 augustus 2024
09:30 - 12:30
Cursus Groeien met je bedrijf (klassikaal) - 3 dagdelen
Lokatie - STOA, Amsterdam