Maak kennis met de trainers van STOA

Met mijn jarenlange ervaring als trainer en loopbaanadviseur leer ik de deelnemers op een praktische manier kijken naar hun product of dienst. Als ondernemer wil je graag ook iets verdienen dus moet je goed weten wat je te bieden hebt. Maar ook aan wie je dit wilt aanbieden. Oefening baart kunst in deze bijeenkomsten.

Als ondernemer wil je, je vooral richten op de producten en diensten en de wijze waarop je die van betekenis kunt laten zijn voor klanten. Ik noem dat voor het gemak: ‘het spel’. Minder enthousiast zijn ondernemers vaak als het gaat om het cijferwerk: ‘de knikkers’. Startende ondernemers kunnen  als een berg opzien tegen de financiële paragraaf in het ondernemingsplan. Toch zijn ‘het spel en de knikkers’ onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik vind het steeds weer een uitdaging om starters te helpen grip te krijgen op het cijferwerk, zodat ze met meer cijfermatig inzicht en minder stress ook dit aspect van het ondernemerschap met vertrouwen tegemoet zien. Als deelnemers met een opgelucht gevoel de cursus financiën en administratie afronden dan weet ik: ‘hier doe ik het voor’.

Tijdens mijn jarenlange ervaring als web ontwikkelaar, online adviseur en trainer heb ik een breed vakmanschap opgebouwd.
Met die kennis help ik nu startende ondernemers hun weg te vinden in de vele mogelijkheden voor online bedrijfspromotie.

Naast reguliere start-up zaken krijgen beginnende ondernemers te maken met de marketing van hun product of dienst waarbij met name de online marketing, zoals het Zakelijk Bloggen, een belangrijke plaats inneemt.
Voor mij is het belangrijk dat een ondernemer na een training in staat is voor zichzelf te bepalen hoe en welke online instrumenten hij of zij wil inzetten en daarbij genoeg bagage heeft om de juiste beslissingen te nemen.

Als aspirant-ondernemer word je wellicht gedreven door de ambitie je persoonlijke kwaliteiten en vakbekwaamheid op eigen wijze in te zetten, en klanten passende producten en diensten aan te bieden. Mijn ambitie is het om jou te ondersteunen in de zoektocht naar hoe dit waar te maken. Dit komt onder meer neer op onderzoeken, risico’s afwegen, keuzes maken en beslissingen nemen op bekende en onbekende terreinen zoals het ontwikkelen van een bedrijfsconcept, het ontwikkelen van producten en diensten, marketing, financiën, belastingen, acquisitie, kwaliteitszorg om er maar een paar te noemen.

De realiteit van een gezonde bedrijfsvoering is, dat een sterke focus op je eigen vakgebied onvoldoende is om de continuïteit van je onderneming te waarborgen. Mogelijk ervaar je in de startperiode dat het tegelijk bezig zijn op zoveel deelgebieden van het ondernemerschap de aandacht voor je vakbekwaamheid zelfs onder druk zet.

Veel van wat er in de startperiode op je afkomt kun je hanteerbaar maken door te investeren in een goede voorbereiding. Hierbij kun je gebruik maken van mijn deskundigheid en persoonlijke kwaliteiten. Mijn vakkundige kwaliteiten liggen vooral op het gebied van conceptontwikkeling, kwaliteitszorg, financieel inzicht en belastingen. Analytisch denken, empathisch vermogen, creativiteit en resultaatgerichtheid zijn mij voornaamste persoonlijke kwaliteiten.

Ik ben een gedreven trainer met ruime ervaring in het geven van o.a. LinkedIn trainingen.

Vanuit mijn passie voor trainen deel ik graag mijn kennis over LinkedIn.
Hiermee doen cursisten nieuwe inzichten en ideeën op over hoe dit interactieve netwerkinstrument zakelijke in te zetten.
Thema’s hierbij zijn branding, vindbaarheid, uitbreiding netwerk/klantenkring en nieuwe leads.

In de training wordt geoefend met het eigen account en bedrijfsdoelen. We doen dit in een veilige, prettige en lerende omgeving. Na deze training ben je op de hoogte van alle aspecten die nodig zijn voor een LinkedIn actieplan passend bij jouw bedrijfsdoelstellingen.

Na 15 jaar werken in de marketing en communicatie, merkte ik dat de conventionele communicatiekanalen niet meer goed werken. Ik ben me gaan verdiepen in ondernemerschap en de nieuwe, modernere technieken om de boodschap van een kleine ondernemer over te brengen naar (potentiele) klanten. Facebook is er één van. Er zijn zo veel mogelijkheden om met Facebook volgers te krijgen! Ik leer ondernemers hoe zij hun marketing kunnen opzetten en hoe Social Media – en specifiek Facebook – daar inpast. Want met alle online mogelijkheden ligt er weer een wereld voor je open. Als je door hebt hoe de principes van Social Media werken, kun jij daar als ondernemer handig gebruik van maken. Ik ben er van overtuigd dat jij Social Media zo kunt inzetten dat het voor jouw organisatie gaat werken!

Ondernemers zijn enthousiast over hun product. Maar om je zo veel mogelijk op dat product te kunnen richten en er een succes van te maken is het belangrijk de basis op orde te hebben. Als professional organizer help ik particulieren en kleine ondernemers die behoefte hebben aan ordening van tijd en ruimte.

Geweldig vind ik het om te zien hoeveel opluchting mensen ervaren bij administratieve klussen (‘oh, al die mails!’) die eerst lastig waren. Dat is waar ik me met mijn training op richt: zorgen dat je als ondernemer voortaan goed overzicht hebt – en houdt – op taken, mails en archief.

Sedert 1994 ben ik als juridisch consultant actief en verleen aan zowel ondernemers, consumenten en werknemers juridische bijstand in raad en daad.

Actief maken wat je hebt, dat is wat mij betreft de kern van ondernemen. Doen! Alleen niet zonder idee.

Dat proces ondersteun ik graag. Bij STOA wordt ik vooral gevraagd als het gaat over boekhouden en belasting. Daar heb ik me ook in gespecialiseerd. Effectieve inzet van (financiële) middelen is voor een starter van groot belang. Dat betekent dat ik je graag help bij het maken van keuzes en het verkrijgen van inzicht. Een goede boekhouding helpt de ondernemer bij het maken van de juiste keuze en het voldoen aan je verplichtingen.

Zelf heb ik jaren ervaring met het ondersteunen naar werk en ondertussen 8 jaar een administratiekantoor.

Als registeraccountant-adviseur heb ik honderden ondernemers geadviseerd.
Ik zie het als een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat mijn cliënten zich primair richten op het ondernemen.

Bijna iedere ondernemer komt vroeg of laat op het punt dat zij of hij zich afvraagt “Is dít waar ik voor heb gekozen?”
Het ondernemerschap raakt dan op de achtergrond. Operationele zorgen en managementtaken nemen steeds meer tijd in beslag.
Dat leidt tot frustratie, tot stress en soms zelfs tot een burn-out.

Hoe krijg je het oorspronkelijke enthousiasme en de “drive” weer terug?
Hoe ga je om met de vele vragen die op je afkomen?
Hoe zorg je ervoor dat je onderscheidend blijft met wat je biedt?

In mijn workshops komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

1. Waar ben ik goed in?
2. Wat geeft mij energie?
3. Wat draagt bij aan de ontwikkeling van mijn onderneming?

Maar ook:

Hoe zorg ik ervoor dat ik minimaal 50% van mijn tijd besteed aan ondernemen?
Hoe breng ik de tijd die ik besteed aan operationele- en managementtaken terug?

En dan is het altijd weer inspirerend om te zien welke ideeën boven komen en hoe deelnemers geïnspireerd raken, vaak ook door medecursisten.