Workshop Jurische zaken

Inhoud workshop
In twee dagdelen krijgt de cursist inzicht in de basale juridische aspecten van het ondernemen.

Tijdens eerste bijeenkomst worden de basale juridische mogelijkheden en valkuilen besproken om vervolgens daarin de specifieke (juridische) positie van de individuele cursist te betrekken. Na deze les kan de deelnemer gericht(er) nadenken over wat gelet op zijn bedrijfsactiviteit en specifieke risico’s de beste oplossingen zijn. Bijvoorbeeld het leveren goederen onder eigendomsvoorbehoud of hoe de samenwerking met derden contractueel vorm te geven.

Tijdens les 2 wordt nader ingegaan op de in de eerste bijeenkomst aan de orde gekomen onderwerpen. Deels is dit herhaling en tevens verdieping. Daarnaast wordt dan per cursist ingegaan op de gekozen juridische oplossingen. Met dan met name zal dan aandacht geschonken worden hoe dit dan ook praktisch uitvoer te maken. Dus hoe ga je hier concreet mee aan de slag?

Lesstof
Dag 1
Aan de orde komen: Algemeen overeenkomsten recht; algemene voorwaarden;juridische aspecten bij hebben Website (o.a. eisen aan de tekst op de website en het opslaan van persoonsgegevens (AVG Wet)).

Dag 2
Herhaling en verdieping onderwerpen lesdag 1. Daarnaast komen aan de orde: Nakoming, ontbinding en vernietiging van de overeenkomst;Ddaling, bedrog en dreiging bij sluiten overeenkomst;bescherming intellectueel eigendom; merkenrecht en huurrecht.

Doelgroep
Iedereen die een bedrijf wil beginnen en inzicht nodig heeft in de vele mogelijkheden van het recht.

Niveau
Basis kennis van het Nederlands.

Lengte
Twee dagdelen in twee weken .

Doelstelling
Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de juridische aspecten in het ondernemen. Begrijpt dat een goede juridische borging belangrijk is en heeft notie van mogelijke consequenties indien zaken juridisch niet goed op orde zijn.

Deelnemer
Potentiële (starter) en gevestigde ondernemers.

Studie belasting
Twee dagdelen workshop en minstens een dagdeel huiswerk.

Aanvangsniveau
Basis onderwijs

Aan te schaffen studie materiaal
Niet van toepassing.

Praktische informatie

Duur: twee dagdelen
Locatie: STOA
Max aantal deelnemers: 8
Docent: Gert Jan van Dijk
Investering: € 200,- (excl. 21% btw)

Aanmelden

Startdatum Aanmelden
11 oktober 2023
13:30 - 16:30
Juridische zaken (klassikaal) - 2 dagdelen
Lokatie - STOA, Amsterdam