Een team van bevlogen specialisten

Ondernemen is zeker te leren maar de leerling moet wel de nodige vragen willen stellen

Bij STOA telt ervaring dubbel.  Rene heeft honderden ondernemers verder gebracht in het zelfstandig bestaan:  “Het leukste is dat je deze ondernemers de beslissende stap kunt laten zetten. Dit geeft weer energie voor het volgende plan”.  Stel als ondernemer jezelf maar eens de vraag “door wie wil ik me laten opereren?  Door een ervaren chirurg of door een eerstejaars dokter”

Aspirant ondernemers worden gedreven door de ambitie hun vakbekwaamheid op  eigen wijze in toegevoegde waarde voor doelgroepen om te zetten. Mijn ambitie is het de startende ondernemer vanuit mijn fiscale en commerciële deskundigheid te, ondersteunen om die ambitie waar te maken en niet te verzanden in onverwachte en onbekende zijwegen. Concreet betekent dit aspirant ondernemers laten ervaren dat zaken zoals financiën, belastingen, acquisitie, kwaliteitszorg, e.d. voor een ieder hanteerbare zijn. Juist door in een vroeg stadium deze ondernemingsgebieden met vertrouwen te betreden, kun je gaande weg steeds meer ruimte creëren voor het bezig zijn met je vak. In dat vroege stadium ben ik graag een steun in de rug.

Voor mij zijn structuur en strategie belangrijke begrippen bij de begeleiding van startende ondernemers.

Door de lange ervaring met begeleiding van startende ondernemers ontwikkel je een helicopterview.

Alle aspecten krijgen aandacht in de juiste volgorde. Onderzoek in jouw ondernemerscapaciteiten, de

commerciële haalbaarheid en uiteraard de financiën ( o.a. de begrotingen en boekhouding).

In dit interessante proces naar de start van je bedrijf staan klanten centraal; want zonder klanten red je het niet!

Telefoon: 06-27 06 27 79

Re-integratiecoach STOA UWV trajecten: ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ trajecten.
Expeditieleider. Luisteraar. Observeerder. Vragensteller. Mentor. Fasciliteerder. Inspirator. Docent-LC.
Ontwikkelaar onderwijscurriculum en leermiddelen. Criterium gerichte interviewer.
Socratisch gespreksleider 1 op 1. Caregiver. Responsabel. Procesgericht. Paradoxaal coach.
Creatieve generalist. Aandachtgerichte trainer. Yoga-awareness coach.

Kunstenaar. Responsive En -en- En denker. Navigeerder. Eeuwige student. Innerlijke observator. Reiziger. Lange afstandswandelaar. Fietser. Yogi. Vrouw. Vriendin. Optimist. Lezer. Onderzoeker. Mediteerder. Leerder. Momentgenieter.

Leren navigeren
Ontdek hoe je de inzichten en methodieken kan inzetten in je leven en in je werk.  Vergroot je impact op het goede leven, van jezelf en je relaties. De meeste trajecten gaan vooral over persoonlijke effectiviteit en het verstevigen van jouw positie op de arbeidsmarkt, met de nadruk op ‘hoe doe je dat nu’.

Het traject ‘Werkfit Maken’ is een re-integratietraject wat veel ingezet wordt bij sociaal-emotionele en gedragsmatige belemmeringen (Wajong) en fysieke of stress-gerelateerde beperkingen (WGA en Ziektewet).  Omdat veel coachees binnenkomen vanuit ervaring met de ‘lastkant’ van de belemmeringen, is het ook belangrijk om valkuilen te benoemen en hiermee om te leren gaan.

Binnen de dienst ‘Werkfit Maken’ ga je met mij, je re-integratiecoach STOA aan de slag om jouw positie op de arbeidsmarkt of als startende ondernemer te verstevigen. Ons doel is jou weer werkfit te maken, wat werkt voor jou. Kies voor wetenschappelijk onderzochte kennis, zonder gezweef en zonder ge-goeroe. Verwerf krachtige interventies en heldere inzichten. Aandachtsgericht trainen en werken. Hands-on oefeningen mentaal en lichaamsgericht. Versterken van de werknemersvaardigheden. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Nazorg, na beëindiging traject.

Email: trins@stoa.nl
Telefoon: 06 24602424

Het vaste team van STOA bestaat uit senior adviseurs, die

 • persoonlijke ervaring met ondernemerschap hebben
 • over coachingsvaardigheden beschikken
 • plannen kunnen beoordelen in samenhang met de persoon van de ondernemer
 • oog hebben voor de ontwikkeling van ondernemerscompetenties
 • bedrijfskundig inzicht (cijfers, markt) hebben
 • trainingen kunnen ontwikkelen en geven aan kleine groepen
 • een HBO/WO opleidingsniveau hebben

Naast het vaste team beschikt STOA over een uitgebreid netwerk dat in specifieke gevallen voor u ingezet kan worden.

Zo vindt u de volgende specialisten bij ons:

 • financieel specialist
 • bedrijfsjurist
 • marketingdeskundige
 • senior kredietadviseur
 • communicatietrainers
 • juridisch fiscalist
 • psycholoog
 • re-integratieadviseur
 • bedrijfskundige
 • e-marketeer
 • website specialisten

Verder onderhoudt STOA contacten met de ondernemersopleiding van hogeschool Inholland. Hun studenten kunnen worden ingezet voor o.a marktonderzoek, ontwikkeling van een social mediaplan en promotie.
Ook heeft STOA een groot netwerk van ondernemers- veelal oud klanten – die geconsulteerd kunnen worden voor vaktechnische adviezen.

Wilt u meer weten? Bel 020 – 689 02 21 of mail ons

Bij STOA telt ervaring dubbel mee.