Slecht beleid startende ondernemers kost geld

Vanaf 1 januari 2014 zijn de diensten van de Kamer van Koophandel (KvK) uitsluitend nog digitaal te verkrijgen. de KvK gaat mede op in een ‘digitaal Ondernemersplein’, dat ondernemers van dienst zal zijn middels digitale informatie.

Nu al haalt de helft van de nieuwe ondernemers het eerste lustrum niet. Te vrezen valt dat er als gevolg van deze veranderingen alleen maar meer kansloze starters op de markt komen. Startende ondernemers zullen digitaal onvoldoende worden gewezen op de werkelijkheid die hun zal wachten. de overheid stuurt deze groep een oceaan in zonder te vertellen dat die vol haaien zit.

De schade voor zowel de starter als de maatschappij is dan ook nu al te voorspellen. denk aan investeringen die zinloos blijken, aan onbetaalde rekeningen, aan schuldsanering en niet ontvangen belastingen. Onderzoek wijst uit dat iemand die moet stoppen met zijn bedrijf de samenleving met een kostenpost opzadelt van zo’n € 115.000. Bovendien komt er ook nog een ander aspect om de hoek kijken: de schade die al die starters bestaande ondernemers berokkenen, in de vorm van prijsoorlogen of negatieve druk op uurtarieven.

Er is meer nodig ter voorbereiding en om het ondernemen in te schatten dan een digitaal vraag-en-antwoordapparaat. Juist nu velen gedwongen het ondernemerschap omarmen, is beleid nodig dat de kwaliteit van de starter verhoogt. de starter heeft ter voorbereiding en uitvoering van het ondernemerschap kennis, zelfreflectie en realiteitszin nodig. Het digitale Ondernemersplein geeft echter geen cursussen, noch persoonlijk advies of feedback over de markt, financiën, acquisitie en dergelijke.

Een drempelverhoging is wenselijk: laat de starter zich beter voorbereiden en koppel dit aan een kwalitatieve intake, deels vergelijkbaar met een sollicitatiegesprek. Bescherm de ondernemer tegen zichzelf en versterk tegelijkertijd de economie. de overheid dient hier een rol te spelen door fiscale voordelen op het gebied van opleidingen en voorbereidingstrajecten te bieden. Het transitiebudget uit het sociaal akkoord, dat ter beschikking komt bij een onvrijwillig ontslag zou daar mooi in passen.

René Fornier

01 oktober 2013 © Het Financieele Dagblad