Het ondernemingsplan

Bij financieringsaanvragen wordt in eerste instantie uitsluitend gekeken naar uw ondernemingsplan. Is uw plan niet goed dan kunt u financiering wel vergeten.

STOA heeft veel ervaring met begeleiden van het schrijven van ondernemingsplannen en we zijn hierin ook succesvol, 80% van de plannen krijgt financiering.

Een ondernemingsplan geeft antwoord op de volgende vragen

  • Wat houdt het plan in?
  • Hoe groot zijn investeringen en kosten?
  • Wat zijn de opbrengsten?
  • Wie zijn de klanten?
  • Hoeveel betalende klanten zijn er?
  • Hoe worden de klanten benaderd?

En vooral

  • Is de ondernemer in staat de plannen te realiseren?

Persoon, markt, financiën en organisatie zijn de pijlers waarop het bedrijf rust en houden het bedrijf in evenwicht.  De vier pijlers vormen de vier hoofdstukken van het ondernemingsplan.

Zijn alle onderwerpen van het ondernemingsplan goed uitgewerkt, dan blijkt vaak dat de onderlinge verhoudingen tussen persoon, markt, financiën en organisatie niet helemaal kloppen; of de opbrengsten zijn te laag, of er zijn te weinig klanten, of de kosten te hoog of de tijdsbesteding is niet goed ingeschat.

Dan moeten de plannen worden aangepast. Nieuwe keuzes gemaakt, tot het verhaal wel consistent en logisch is, of uiteindelijk blijkt dat het plan niet haalbaar is en het geen zin heeft om door te gaan.

De eerste keer al deze facetten onderzoeken en beschrijven, bijstellen en opnieuw formuleren is een hele klus. Maar als alle stappen zijn doorlopen zijn de klanten toch meestal zeer tevreden en geven ze aan dat ze veel relevante informatie over hun bedrijf hebben verkregen.

De adviseurs van STOA denken met u mee in dit proces, geven uitleg over het hoe en waarom, stellen kritische vragen en zoeken mee naar oplossingen.