Eigen intitiatief en praktijk staan bij ons centraal

In een eerste – vrijblijvend en kosteloos – kennismakingsgesprek vragen we u te vertellen over uzelf en uw plannen.
De nadruk ligt op:

  • uw achtergrond en ervaring
  • het realiteitsgehalte van het bedrijfsidee
  • de eventuele financieringsbehoefte en – mogelijkheden
  • welke informatie en/of vaardigheden u nog nodig heeft om tot een succesvolle start te komen.

Daarna kunnen we met u afspraken maken over wat u van STOA kunt verwachten: welke begeleiding, hoeveel adviesgesprekken, welke cursussen en trainingen. Uiteraard is dit maatwerk, passend bij uw behoeftes, wensen en omstandigheden. U krijgt een eigen coach die u begeleidt en die uw vaste aanspreekpunt bij STOA is. Als we het eens zijn, maken we een offerte.

Als u een financieringsaanvraag wilt doen kunnen wij uw ondernemingsplan vooraf beoordelen en inschatten of u een redelijke kans van slagen maakt. Mocht het plan aangepast moeten worden, dan kunnen we u daar ondersteuning bij bieden.

Indien gewenst houdt onze advisering en begeleiding niet op op het moment dat u met uw bedrijf start. Juist ook na de start hebt u wellicht behoefte om te reflecteren op de uitbouw van uw plannen of hoe u om moet gaan met onvoorziene ontwikkelingen. STOA kan dan fungeren als professionele sparring partner.

Voor sommigen is een hybride oplossing de beste optie. STOA zal ondersteuning geven bij het zoeken naar een part-time loondienstbetrekking

Wilt u meer weten? Bel 020 – 689 02 21 of mail ons